top of page

Flere varegrupper

Mergi
      Mergi

        Bedre effekt på både miljø og motor!

Forurensning fra biltrafikk og oljefyring er et betydelig problem som får stor oppmerksomhet over hele verden.​

Mergi er en flytende katalysator som tilsettes drivstoff, den bedrer forbrenningen og gir en renere motor/brenner, resultatet er mindre vedlikehold. 

 • Markert reduksjon i utslipp av sot og røyk

 • Minsker sjenerende lukt, spesielt ved bruk av diesel

 • Brukes i bensin, diesel, fyringsolje, og parafin

 • Bedre forbrenning, renere motor

 • Mindre vedlikehold av motor

 • Blandingsforhold 1:4000

 • Leveres på 500ml flaske

 • Oppfyller offentlige krav til registrering og merking

 • PR.nr: 55801
   

Clean-cat
      Bioprotect 2

        "Dieseldyrdreper"

 • Hindrer "dieseldyr" i parafin, fyringsolje og diesel

 • Er både bakterie og soppdrepende

 • Løser seg totalt i våde diesel og vannfasen

 • Bryter ned den totale mikroflora i diesel og diesel/vannfasen

 • Brukes også forebyggende

 • 250 ml til 500 ml infisert diesel

 • Meget enkel i bruk

 • Etter bruk av Clean-cat bør tanken sjekkes for eventuelt bunnslam som skal fjernes

 • Oppfyller offentlige krav til registrering og merking

 • PR.nr: 057959
   

West-Frost
      West-Frost

        Vannabsorberende middel mot isdannelse og kondens i trykkluftsystemet

 • Brukes også som kondensfjerner i bensin og diesel

 • Motvirker uttørking av ventiler i trykkluftsystemet

 • For tilhengere fylles West-Frost i mateledningen
   

AdBlue
      AdBlue

Air​ 1 er et Adblue produkt som bare må benyttes til dieselkjøretøy utstyrt med SCR teknologi for å imøtekomme Euro IV og Euro V nox rensekrav. Fyll Air 1 på den separate AdBlue tanken. 

bottom of page